Maliat site

ProtocolTeks Protokol dalam Bahasa Melayu PDF file - 29 kilobytes. Teks Protokol dalam Bahasa Melayu PDF (29KB)

Introduksi
Klikkan Perkara-Perkara dibawah untuk menyaksikan butir-butir (isu) mengenai Protokol. Untuk menyaksikan butir-butir antara Perkara-Perkara, sila klikkan sebelah kanan perkataan "Protokol", yang didapati di bahagian kanan mukasurat.

Perkara-Perkara:
Mukadammat
Perkara 1 - Hubungan kepada Perjanjian
Perkara 2 - Pemberian Hak-Hak
Perkara 3 - Penandatanganan, Pengesahan dan Persetejuan
Perkara 4 - Mula Berkuatkuasa
Perkara 5 - Penarikan Balik
Perkara 6 - Pindaan
Perkara 7 - Tanggungjawab Depositori
Tandatangan